Een Haagse website

Zuinige Haagse Huizen wil u de weg wijzen in het woud van informatie over het energiezuiniger maken van uw Haagse huis. Het doel van deze website is kennis (door) te geven waarmee u uw woning op ecologisch verantwoorde wijze kunt verbouwen tot een energiezuinig, voordelig, comfortabel en gezond huis.

Andere huiseigenaren in de Haagse regio (vaak pioniers) laten u delen in hun ervaringen.

Panorama van Den Haag in de jaren 80 door Leo Wisselink

Haagse huizen van vóór 1980

Tot een jaar of dertig geleden werden woningen niet of nauwelijks geïsoleerd.

Met de gestaag stijgende energieprijzen wordt het voor u – als huiseigenaar van zo’n oudere woning – steeds voordeliger te investeren in energiebesparing. In apparatuur, waarmee u in het stookseizoen uw woning energiezuiniger verwarmt en in maatregelen waardoor die warmte langer in huis kan worden vastgehouden.

Dit bereikt u door het beperken van de luchtdoorlatendheid van de vloer, het dak, de muren en ramen. Daarbij vragen de oudere bouwwijze en de vaak prachtige architectuurstijl wel om extra aandacht.

Energiek binnenklimaat

Een energiezuinig huis verbruikt minder fossiele brandstoffen en stoot minder CO2 uit, wat beter is voor het klimaat.

Maar niet alleen het wereldklimaat is belangrijk, ook het binnenklimaat. In een huis dat verkeerd geïsoleerd wordt kunnen vochtige afvalstoffen zich ophopen. Die kunnen hoofdpijn, loomheid en op den duur zelfs longaandoeningen veroorzaken. Ook kan de constructie door de warme, vochtige lucht worden aangetast. Houtrot en schimmels zijn ook weer slecht voor de gezondheid. Bij het isoleren van deze oudere woningen gaat het er om voldoende frisse lucht binnen te laten zonder al te veel warmte te verliezen.

Oog voor het aanzicht

Vaak zijn de oude, ongeïsoleerde huizen gebouwd in een bijzondere architectuurstijl. Samen met hun buurpanden bepalen die de identiteit van hele Haagse wijken. Door deze woningen te verduurzamen met behoud van details die voor de bouwstijl typerend zijn blijft de investering ook op de lange termijn lonend. Deze Haagse website zal dit aspect steeds betrekken bij de omschreven isolatiemogelijkheden voor verschillende woningtypen.

Deel uw ervaringen met ons!

Zuinige Haagse Huizen is een initiatief van het Haags Milieucentrum.

Deze site is in opbouw. Heeft u opmerkingen of aanvullingen: laat het ons weten.

Wilt u andere Haagse huiseigenaren laten delen in uw ervaringen met het energiezuiniger maken van uw woning? Neem dan contact met ons op.